در حال بارگذاری فایل ...
جستجو کنید...
سفارش می‌پذیریم
جستجوی محصولات ...

عینک شیشه سنگ با گارانتی
به سبد خرید افزوده شد!
۴۰۰,۰۰۰
۱۵٪
۳۴۰,۰۰۰ تومان
عینک شیشه سنگ با گارانتی

بدلیجات وعینک RTSTOREONLINE

🔴فروش انواع بدلیجات وعینک در سایت آرتی گالری

👈اعم از گوشواره،گردنبند،نیم ست،سرویس،پابند،دستبند،مجلسی،کارهای نگین دار وهمچنین تی شرت برند برشکای اسپانیایی

مجلسی وشیک

جنس درجه ۱

✅پیج اینستاگرام

https://www.instagram.com/rt_store_online

🌈کانال تلگرام

https://t.me/rtstoreonline

❌با خیال راحت خرید کن به صورت اتوماتیک

بدلیجات آرتی گالری

🌈🌈🌈لینک سایت🌈🌈🌈

Www.rtstoreonline.com

😊با بالاترین تنوع

💥انفجار قیمت

بدلیجات RT

عینک شب قرمز
به سبد خرید افزوده شد!
۱۲۰,۰۰۰
۱۵٪
۱۰۲,۰۰۰ تومان
عینک شب قرمز

بدلیجات وعینک RTSTOREONLINE

🔴فروش انواع بدلیجات وعینک در سایت آرتی گالری

👈اعم از گوشواره،گردنبند،نیم ست،سرویس،پابند،دستبند،مجلسی،کارهای نگین دار وهمچنین تی شرت برند برشکای اسپانیایی

مجلسی وشیک

جنس درجه ۱

✅پیج اینستاگرام

https://www.instagram.com/rt_store_online

🌈کانال تلگرام

https://t.me/rtstoreonline

❌با خیال راحت خرید کن به صورت اتوماتیک

بدلیجات آرتی گالری

🌈🌈🌈لینک سایت🌈🌈🌈

Www.rtstoreonline.com

😊با بالاترین تنوع

💥انفجار قیمت

بدلیجات RT

عینک دایره ای بی رنگ
به سبد خرید افزوده شد!
۱۳۰,۰۰۰
۱۵٪
۱۱۰,۵۰۰ تومان
عینک دایره ای بی رنگ

بدلیجات وعینک RTSTOREONLINE

🔴فروش انواع بدلیجات وعینک در سایت آرتی گالری

👈اعم از گوشواره،گردنبند،نیم ست،سرویس،پابند،دستبند،مجلسی،کارهای نگین دار وهمچنین تی شرت برند برشکای اسپانیایی

مجلسی وشیک

جنس درجه ۱

✅پیج اینستاگرام

https://www.instagram.com/rt_store_online

🌈کانال تلگرام

https://t.me/rtstoreonline

❌با خیال راحت خرید کن به صورت اتوماتیک

بدلیجات آرتی گالری

🌈🌈🌈لینک سایت🌈🌈🌈

Www.rtstoreonline.com

😊با بالاترین تنوع

💥انفجار قیمت

بدلیجات RT

عینک پلاریزه دودی
به سبد خرید افزوده شد!
۲۸۰,۰۰۰
۱۵٪
۲۳۸,۰۰۰ تومان
عینک پلاریزه دودی

بدلیجات وعینک RTSTOREONLINE

🔴فروش انواع بدلیجات وعینک در سایت آرتی گالری

👈اعم از گوشواره،گردنبند،نیم ست،سرویس،پابند،دستبند،مجلسی،کارهای نگین دار وهمچنین تی شرت برند برشکای اسپانیایی

مجلسی وشیک

جنس درجه ۱

✅پیج اینستاگرام

https://www.instagram.com/rt_store_online

🌈کانال تلگرام

https://t.me/rtstoreonline

❌با خیال راحت خرید کن به صورت اتوماتیک

بدلیجات آرتی گالری

🌈🌈🌈لینک سایت🌈🌈🌈

Www.rtstoreonline.com

😊با بالاترین تنوع

💥انفجار قیمت

بدلیجات RT

عینک شب آبی
به سبد خرید افزوده شد!
۱۲۰,۰۰۰
۱۵٪
۱۰۲,۰۰۰ تومان
عینک شب آبی

بدلیجات وعینک RTSTOREONLINE

🔴فروش انواع بدلیجات وعینک در سایت آرتی گالری

👈اعم از گوشواره،گردنبند،نیم ست،سرویس،پابند،دستبند،مجلسی،کارهای نگین دار وهمچنین تی شرت برند برشکای اسپانیایی

مجلسی وشیک

جنس درجه ۱

✅پیج اینستاگرام

https://www.instagram.com/rt_store_online

🌈کانال تلگرام

https://t.me/rtstoreonline

❌با خیال راحت خرید کن به صورت اتوماتیک

بدلیجات آرتی گالری

🌈🌈🌈لینک سایت🌈🌈🌈

Www.rtstoreonline.com

😊با بالاترین تنوع

💥انفجار قیمت

بدلیجات RT

عینک دودی پلیسی قهو های
به سبد خرید افزوده شد!
۱۴۰,۰۰۰
۱۵٪
۱۱۹,۰۰۰ تومان
عینک دودی پلیسی قهو های

بدلیجات وعینک RTSTOREONLINE

🔴فروش انواع بدلیجات وعینک در سایت آرتی گالری

👈اعم از گوشواره،گردنبند،نیم ست،سرویس،پابند،دستبند،مجلسی،کارهای نگین دار وهمچنین تی شرت برند برشکای اسپانیایی

مجلسی وشیک

جنس درجه ۱

✅پیج اینستاگرام

https://www.instagram.com/rt_store_online

🌈کانال تلگرام

https://t.me/rtstoreonline

❌با خیال راحت خرید کن به صورت اتوماتیک

بدلیجات آرتی گالری

🌈🌈🌈لینک سایت🌈🌈🌈

Www.rtstoreonline.com

😊با بالاترین تنوع

💥انفجار قیمت

بدلیجات RT

عینک دودی پلیسی
به سبد خرید افزوده شد!
۱۴۰,۰۰۰
۱۵٪
۱۱۹,۰۰۰ تومان
عینک دودی پلیسی

بدلیجات وعینک RTSTOREONLINE

🔴فروش انواع بدلیجات وعینک در سایت آرتی گالری

👈اعم از گوشواره،گردنبند،نیم ست،سرویس،پابند،دستبند،مجلسی،کارهای نگین دار وهمچنین تی شرت برند برشکای اسپانیایی

مجلسی وشیک

جنس درجه ۱

✅پیج اینستاگرام

https://www.instagram.com/rt_store_online

🌈کانال تلگرام

https://t.me/rtstoreonline

❌با خیال راحت خرید کن به صورت اتوماتیک

بدلیجات آرتی گالری

🌈🌈🌈لینک سایت🌈🌈🌈

Www.rtstoreonline.com

😊با بالاترین تنوع

💥انفجار قیمت

بدلیجات RT

عینک  دودی شیشه سنگ با ضمانت
به سبد خرید افزوده شد!
۴۰۰,۰۰۰
۱۵٪
۳۴۰,۰۰۰ تومان
عینک دودی شیشه سنگ با ضمانت

بدلیجات وعینک RTSTOREONLINE

🔴فروش انواع بدلیجات وعینک در سایت آرتی گالری

👈اعم از گوشواره،گردنبند،نیم ست،سرویس،پابند،دستبند،مجلسی،کارهای نگین دار وهمچنین تی شرت برند برشکای اسپانیایی

مجلسی وشیک

جنس درجه ۱

✅پیج اینستاگرام

https://www.instagram.com/rt_store_online

🌈کانال تلگرام

https://t.me/rtstoreonline

❌با خیال راحت خرید کن به صورت اتوماتیک

بدلیجات آرتی گالری

🌈🌈🌈لینک سایت🌈🌈🌈

Www.rtstoreonline.com

😊با بالاترین تنوع

💥انفجار قیمت

بدلیجات RT

گردنبند ماری سیلور
به سبد خرید افزوده شد!
۸۰,۰۰۰
۱۵٪
۶۸,۰۰۰ تومان
گردنبند ماری سیلور

بدلیجات RTSTOREONLINE

🔴فروش انواع بدلیجات در سایت آرتی گالری

رنگ ثابت

👈اعم از گوشواره،گردنبند،نیم ست،سرویس،پابند،دستبند،مجلسی،کارهای نگین دار وهمچنین تی شرت برند برشکای اسپانیایی

مجلسی وشیک

جنس درجه ۱

✅پیج اینستاگرام

https://www.instagram.com/rt_store_online

🌈کانال تلگرام

https://t.me/rtstoreonline

❌با خیال راحت خرید کن به صورت اتوماتیک

بدلیجات آرتی گالری

🌈🌈🌈لینک سایت🌈🌈🌈

Www.rtstoreonline.com

😊با بالاترین تنوع

💥انفجار قیمت

بدلیجات RT

انگشتر تبر طلاروس مردانه
به سبد خرید افزوده شد!
۹۹,۰۰۰
۱۵٪
۸۴,۱۵۰ تومان
انگشتر تبر طلاروس مردانه

بدلیجات RTSTOREONLINE

🔴فروش انواع بدلیجات در سایت آرتی گالری

رنگ ثابت

👈اعم از گوشواره،گردنبند،نیم ست،سرویس،پابند،دستبند،مجلسی،کارهای نگین دار وهمچنین تی شرت برند برشکای اسپانیایی

مجلسی وشیک

جنس درجه ۱

✅پیج اینستاگرام

https://www.instagram.com/rt_store_online

🌈کانال تلگرام

https://t.me/rtstoreonline

❌با خیال راحت خرید کن به صورت اتوماتیک

بدلیجات آرتی گالری

🌈🌈🌈لینک سایت🌈🌈🌈

Www.rtstoreonline.com

😊با بالاترین تنوع

💥انفجار قیمت

بدلیجات RT

انگشتر مردانه طلا روس
به سبد خرید افزوده شد!
۹۹,۰۰۰
۱۵٪
۸۴,۱۵۰ تومان
انگشتر مردانه طلا روس

بدلیجات RTSTOREONLINE

🔴فروش انواع بدلیجات در سایت آرتی گالری

رنگ ثابت

👈اعم از گوشواره،گردنبند،نیم ست،سرویس،پابند،دستبند،مجلسی،کارهای نگین دار وهمچنین تی شرت برند برشکای اسپانیایی

مجلسی وشیک

جنس درجه ۱

✅پیج اینستاگرام

https://www.instagram.com/rt_store_online

🌈کانال تلگرام

https://t.me/rtstoreonline

❌با خیال راحت خرید کن به صورت اتوماتیک

بدلیجات آرتی گالری

🌈🌈🌈لینک سایت🌈🌈🌈

Www.rtstoreonline.com

😊با بالاترین تنوع

💥انفجار قیمت

بدلیجات RT

انگشتر طلاروس مردانه
به سبد خرید افزوده شد!
۹۹,۰۰۰
۱۵٪
۸۴,۱۵۰ تومان
انگشتر طلاروس مردانه

بدلیجات RTSTOREONLINE

🔴فروش انواع بدلیجات در سایت آرتی گالری

رنگ ثابت

👈اعم از گوشواره،گردنبند،نیم ست،سرویس،پابند،دستبند،مجلسی،کارهای نگین دار وهمچنین تی شرت برند برشکای اسپانیایی

مجلسی وشیک

جنس درجه ۱

✅پیج اینستاگرام

https://www.instagram.com/rt_store_online

🌈کانال تلگرام

https://t.me/rtstoreonline

❌با خیال راحت خرید کن به صورت اتوماتیک

بدلیجات آرتی گالری

🌈🌈🌈لینک سایت🌈🌈🌈

Www.rtstoreonline.com

😊با بالاترین تنوع

💥انفجار قیمت

بدلیجات RT

انگشتر مردانه طلا روس
به سبد خرید افزوده شد!
۹۹,۰۰۰
۱۵٪
۸۴,۱۵۰ تومان
انگشتر مردانه طلا روس

بدلیجات RTSTOREONLINE

🔴فروش انواع بدلیجات در سایت آرتی گالری

رنگ ثابت

👈اعم از گوشواره،گردنبند،نیم ست،سرویس،پابند،دستبند،مجلسی،کارهای نگین دار وهمچنین تی شرت برند برشکای اسپانیایی

مجلسی وشیک

جنس درجه ۱

✅پیج اینستاگرام

https://www.instagram.com/rt_store_online

🌈کانال تلگرام

https://t.me/rtstoreonline

❌با خیال راحت خرید کن به صورت اتوماتیک

بدلیجات آرتی گالری

🌈🌈🌈لینک سایت🌈🌈🌈

Www.rtstoreonline.com

😊با بالاترین تنوع

💥انفجار قیمت

بدلیجات RT

انگشتر مردانه طلا روس
به سبد خرید افزوده شد!
۹۹,۰۰۰
۱۵٪
۸۴,۱۵۰ تومان
انگشتر مردانه طلا روس

بدلیجات RTSTOREONLINE

🔴فروش انواع بدلیجات در سایت آرتی گالری

رنگ ثابت

👈اعم از گوشواره،گردنبند،نیم ست،سرویس،پابند،دستبند،مجلسی،کارهای نگین دار وهمچنین تی شرت برند برشکای اسپانیایی

مجلسی وشیک

جنس درجه ۱

✅پیج اینستاگرام

https://www.instagram.com/rt_store_online

🌈کانال تلگرام

https://t.me/rtstoreonline

❌با خیال راحت خرید کن به صورت اتوماتیک

بدلیجات آرتی گالری

🌈🌈🌈لینک سایت🌈🌈🌈

Www.rtstoreonline.com

😊با بالاترین تنوع

💥انفجار قیمت

بدلیجات RT

انگشتر شیک مردانه
به سبد خرید افزوده شد!
۹۹,۰۰۰
۱۵٪
۸۴,۱۵۰ تومان
انگشتر شیک مردانه

بدلیجات RTSTOREONLINE

🔴فروش انواع بدلیجات در سایت آرتی گالری

رنگ ثابت

👈اعم از گوشواره،گردنبند،نیم ست،سرویس،پابند،دستبند،مجلسی،کارهای نگین دار وهمچنین تی شرت برند برشکای اسپانیایی

مجلسی وشیک

جنس درجه ۱

✅پیج اینستاگرام

https://www.instagram.com/rt_store_online

🌈کانال تلگرام

https://t.me/rtstoreonline

❌با خیال راحت خرید کن به صورت اتوماتیک

بدلیجات آرتی گالری

🌈🌈🌈لینک سایت🌈🌈🌈

Www.rtstoreonline.com

😊با بالاترین تنوع

💥انفجار قیمت

بدلیجات RT

انگشتر اژدها مردانه طلا روس
به سبد خرید افزوده شد!
۹۹,۰۰۰
۱۵٪
۸۴,۱۵۰ تومان
انگشتر اژدها مردانه طلا روس

بدلیجات RTSTOREONLINE

🔴فروش انواع بدلیجات در سایت آرتی گالری

رنگ ثابت

👈اعم از گوشواره،گردنبند،نیم ست،سرویس،پابند،دستبند،مجلسی،کارهای نگین دار وهمچنین تی شرت برند برشکای اسپانیایی

مجلسی وشیک

جنس درجه ۱

✅پیج اینستاگرام

https://www.instagram.com/rt_store_online

🌈کانال تلگرام

https://t.me/rtstoreonline

❌با خیال راحت خرید کن به صورت اتوماتیک

بدلیجات آرتی گالری

🌈🌈🌈لینک سایت🌈🌈🌈

Www.rtstoreonline.com

😊با بالاترین تنوع

💥انفجار قیمت

بدلیجات RT

انگشتر مردانه طلا روس
به سبد خرید افزوده شد!
۸۵,۰۰۰
۱۵٪
۷۲,۲۵۰ تومان
انگشتر مردانه طلا روس

انگشتر مردانه طلا روس پهن

سایز۲۰

کیفیت عالی


رنگ ثابت


ضد حساسیت


ارسال به سراسر ایران

انگشتر مردانه طلا روس
به سبد خرید افزوده شد!
۸۵,۰۰۰
۱۵٪
۷۲,۲۵۰ تومان
انگشتر مردانه طلا روس

انگشتر مردانه طلا روس پهن

سایز۲۰

کیفیت عالی


رنگ ثابت


ضد حساسیت


ارسال به سراسر ایران

انگشتر مردانه نگین دار طلا روس
به سبد خرید افزوده شد!
۸۰,۰۰۰
۱۵٪
۶۸,۰۰۰ تومان
انگشتر مردانه نگین دار طلا روس

انگشتر مردانه طلا روس نگین دار


سایز۲۰

کیفیت عالی


رنگ ثابت


ضد حساسیت


ارسال به سراسر ایران

انگشتر مردانه طلا روس
به سبد خرید افزوده شد!
۸۰,۰۰۰
۱۵٪
۶۸,۰۰۰ تومان
انگشتر مردانه طلا روس

انگشتر مردانه طلا روس بسیار شیک

سایز۲۰

کیفیت عالی


رنگ ثابت


ضد حساسیت


ارسال به سراسر ایران

انگشتر مردانه طلا روس
به سبد خرید افزوده شد!
۸۰,۰۰۰
۱۵٪
۶۸,۰۰۰ تومان
انگشتر مردانه طلا روس

انگشتر مردانه طلا روس بسیار شیک


سایز ۲۰


کیفیت عالی


رنگ ثابت


ضد حساسیت


ارسال به سراسر ایران

انگشتر مردانه نگین دار
به سبد خرید افزوده شد!
۸۰,۰۰۰
۱۵٪
۶۸,۰۰۰ تومان
انگشتر مردانه نگین دار

انگشتر مردانه نگین دار طلا روس


سایز۲۰

کیفیت عالی


رنگ ثابت


ضد حساسیت


ارسال به سراسر ایران

دستبند تی  مردانه وزنانه طلایی
به سبد خرید افزوده شد!
۸۲,۰۰۰
۱۵٪
۶۹,۷۰۰ تومان
دستبند تی مردانه وزنانه طلایی

دستبند قفل تی طلایی


کیفیت عالی


رنگ ثابت


ضد حساسیت


ارسال به سراسر ایران

دستبند قفل تی سیلور
به سبد خرید افزوده شد!
۷۹,۰۰۰
۱۵٪
۶۷,۱۵۰ تومان
دستبند قفل تی سیلور

دستبند قفل تی مردانه وزنانه سیلور

کیفیت عالی


رنگ ثابت


ضد حساسیت


ارسال به سراسر ایران

دستبند زنجیری سیلور مردانه
به سبد خرید افزوده شد!
۹۰,۰۰۰
۱۵٪
۷۶,۵۰۰ تومان
دستبند زنجیری سیلور مردانه

دستبند زنجیری مردانه وزنانه سیلور


کیفیت عالی


رنگ ثابت


ضد حساسیت


ارسال به سراسر ایران

دستبند زنجیر بافت طلایی مردانه وزنانه
به سبد خرید افزوده شد!
۹۵,۰۰۰
۱۵٪
۸۰,۷۵۰ تومان
دستبند زنجیر بافت طلایی مردانه وزنانه

دستبند زنجیر بافت طلایی مردانه وزنانه


کیفیت عالی


رنگ ثابت


ضد حساسیت


ارسال به سراسر ایران

دستبند چرم مردانه دولاین
به سبد خرید افزوده شد!
۱۳۰,۰۰۰
۱۵٪
۱۱۰,۵۰۰ تومان
دستبند چرم مردانه دولاین

دستبند چرم دو لاین مشکی وطلایی

کیفیت عالی


رنگ ثابت


ضد حساسیت


ارسال به سراسر ایران

دستبند چرم مردانه
به سبد خرید افزوده شد!
۹۰,۰۰۰
۱۵٪
۷۶,۵۰۰ تومان
دستبند چرم مردانه

دستبند چرم مردانه

کیفیت عالی

رنگ ثابت

ضد حساسیت

ارسال به سراسر ایران

تی شرت راه راه زرد وطوسی
به سبد خرید افزوده شد!
۲۹۹,۰۰۰
۱۵٪
۲۵۴,۱۵۰ تومان
تی شرت راه راه زرد وطوسی

برشکا(Bershka‎)


ما کمترین قیمت موجود این برند را برای شما در نظر گرفته ایم بدون رقیب هستیم یه سرچ کن قیمت این برند رو متوجه میشی چنده


جنس این کار تمام نخ ورنگ ثابت مناسب برای تابستان کیفیت بسیار عالی


مناسب برای آقایان وخانم ها وجوانان


طریقه سایز به دست آوردن در عکس ها برای شما توضیح داده ایم لطفا برای بدست آوردن سایز مورد نظر خود تمام عکس ها را نگاه کنید


شرکت خرده‌فروشی پوشاک اسپانیایی است،


که در کنار برندهایی چون زارا، ماسیمو دوتی و پال اند بیر متعلق به شرکت ایندیتکس می‌باشد


برند برشکا در سال ۱۹۹۸ راه‌اندازی شد


و در حال حاضر دارای شبکه‌ای از ۱۰۰۰ شعبه توزیع و فروش لباس در ۷۱ کشور جهان می‌باشد.دفتر مرکزی این شرکت در شهر آرتکسیو، اسپانیا قرار دارد

همه چیز درباره محصولات برشکا

علت محبوبیت برند برشکا ، استراتژی فروش محصولات برشکا چیست؟


تاریخچه برند برشکا Bershka :


برشکا (Bershka) یکی از مجموعه برندهای کمپانی اسپانیایی ایندیتکس (Indetex) که در اوایل سال ۱۳۷۷ در بارسلون اسپانیا تاسیس شد. کمپانی ایندیتکس پس از تجربه های موفق قبلی تصمیم به تاسیس برندی تحت عنوان برشکا گرفت. بنابراین میشه گفت که برشکا جوان ترین برند بین برندهای ایندیتکس هست. و چیزی که برشکا رو نسبت به سایر برندهای مطرح پوشاک متمایز میکنه استایل متفاوت و جوان پسند در طراحی پوشاک اونه اصولا تم و غالب لباس های برشکا جوان پسند تره و محصولات این برند برای خانمها نسبت به آقایون تنوع بیشتری داره .


برشکا در ابتدا فعالیت خودش رو با تولید شلوار های جین شروع کرد و در ادامه اکسسوری ، کفش و در نهایت طیف گسترده ای از انواع مدلهای لباس و پوشاک رو به حوزه فعالیت خودش اضافه کرد.


نمایندگی محصولات برشکا


خیلی طولی نکشید که برشکا بین مردم و مخصوصا قشر جوان محبوبیت پیدا کرد و بسرعت تونست وارد دنیای مد بشه. بطوریکه تا اخر سال ۲۰۱۶ میلادی برشکا بیشتر از ۱۰۱۵ شعبه و نمایندگی فروش در ۷۱ کشور تو کل دنیا افتتاح کرد و از این طریق محصولات خودش رو به مشتریان عرضه میکنه . اما برشکا فقط به این ۱۰۱۵ شعبه اکتفا نکرد و امروزه مشتریان میتونن از طریق خرید اینترنتی محصولات برشکا سفارشات خودشون رو دریافت کنند.


لیست بیشترین تعداد نمایندگی فروش محصولات برشکا در کشورها:


اسپانیا دارای ۲۰۰ شعبه


روسیه دارای ۹۹ شعبه


چین دارای ۶۶ شعبه


فرانسه دارای ۵۰ شعبه


ترکیه دارای ۳۵ شعبه


امارات متحده عربی دارای ۹ شعبه


ایالات متحده امریکا دارای ۱ شعبه


و ایران ۰ شعبه


بله متاسفانه برشکا هیچ نمایندگی رسمی فروش در تهران ، اصفهان و حتی کل ایران نداره ، آرتی گالری با فروش اینترنتی محصولات برشکا تونسته جای خالی نمایندگی فروش محصولات برشکا رو پر کنه..
فروشگاه اینترنتی لباس


و جالبه بدونید که برشکا فقط توی کشور ترکیه ۶۶ شعبه و توی کشور امارات ۹ شعبه داره اما متاسفانه هیچ شعبه رسمی و نمایندگی فروش داخل ایران وجود نداره.


درآمد خالص از فروش پوشاک و محصولات این برند تا اخر سال ۲۰۱۴ مبلغ ۱۶۶۴ میلیون یورو تخمین زده شده که به پول ما میشه چیزی حدود ۲۶۰ تریلیون تومان و این یعنی برشکا ۱۰ درصد از کل فروش ایندیتکس رو بخودش اختصاص داده.


فروش اینترنتی محصولات برند برشکا


دلیل محبوبیت این برند دوست داشتنی:


برشکا طرفدار محیط زیسته و اصلا یکی از شعارهای معروف این برند حافظت از محیط زیسته میپرسین چرا؟


چون برشکا توی تولید کفش و اکسسوری ها از پلاستیک های تجزیه پذیر استفاده میکنه و همیشه مشتریان خودش رو به حفظ محیط زیست تشویق میکرده.


اما این تنها دلیل جذابیت برشکا نیست ، برشکا علاوه بر طراحی خاصی و منحصر بفردی که تو تولید پوشاک داره نمایندگی های فروش با طراحی و دیزاین های منحصر بفردی که تو چیدمان فروشگاه بکار میبره باعث میشه تصویر خوب و ماندگاری تو ذهن مشتریان این برند ساخته بشه

انگشتر ۴ تیکه مردانه
به سبد خرید افزوده شد!
۶۰,۰۰۰
۱۵٪
۵۱,۰۰۰ تومان
انگشتر ۴ تیکه مردانه

گالری آرتی

سایز۹

برندIAM

ضد حساسیت ورنگ ثابت و آبکاری عالی

کاملا مشابه کار طلا

ما همواره بهترن ها را برای شما در نظر گرفته ایم

فروش انواع بدلیجات واکسسوری وعینک

Rtstoreonline

انگشتر مردانه پهن
به سبد خرید افزوده شد!
۴۹,۰۰۰
۱۵٪
۴۱,۶۵۰ تومان
انگشتر مردانه پهن

گالری آرتی

برندIAM

سایز۹

ضد حساسیت ورنگ ثابت و آبکاری عالی

کاملا مشابه کار طلا

ما همواره بهترن ها را برای شما در نظر گرفته ایم

فروش انواع بدلیجات واکسسوری وعینک

Rtstoreonline

انگشتر مشکی هلالی
به سبد خرید افزوده شد!
۶۵,۰۰۰
۱۵٪
۵۵,۲۵۰ تومان
انگشتر مشکی هلالی

گالری آرتی

برندIAM

ضد حساسیت ورنگ ثابت و آبکاری عالی

سایز۸

کاملا مشابه کار طلا

ما همواره بهترن ها را برای شما در نظر گرفته ایم

فروش انواع بدلیجات واکسسوری وعینک

Rtstoreonline

انگشتر قطب نما
به سبد خرید افزوده شد!
۴۴,۰۰۰
۱۵٪
۳۷,۴۰۰ تومان
انگشتر قطب نما

گالری آرتی

برندIAM

ضد حساسیت ورنگ ثابت و آبکاری عالی

کاملا مشابه کار طلا

ما همواره بهترن ها را برای شما در نظر گرفته ایم

سایز۹

فروش انواع بدلیجات واکسسوری وعینک

Rtstoreonline

گردنبند قطب نما
به سبد خرید افزوده شد!
۶۵,۰۰۰
۱۵٪
۵۵,۲۵۰ تومان
گردنبند قطب نما

گالری آرتی


برندIAM


ضد حساسیت ورنگ ثابت و آبکاری عالی


کاملا مشابه کار طلا


ما همواره بهترن ها را برای شما در نظر گرفته ایم


فروش انواع بدلیجات واکسسوری وعینک

گردنبند حلقه دار
به سبد خرید افزوده شد!
۷۰,۰۰۰
۱۵٪
۵۹,۵۰۰ تومان
گردنبند حلقه دار

گالری آرتی


برندIAM


ضد حساسیت ورنگ ثابت و آبکاری عالی


کاملا مشابه کار طلا


ما همواره بهترن ها را برای شما در نظر گرفته ایم


فروش انواع بدلیجات واکسسوری وعینک

گردنبند حلقه دار
به سبد خرید افزوده شد!
۷۹,۰۰۰
۱۵٪
۶۷,۱۵۰ تومان
گردنبند حلقه دار

گالری آرتی


برندIAM


ضد حساسیت ورنگ ثابت و آبکاری عالی


کاملا مشابه کار طلا


ما همواره بهترن ها را برای شما در نظر گرفته ایم


فروش انواع بدلیجات واکسسوری وعینک

گردنبندبی نهایت
به سبد خرید افزوده شد!
۷۵,۰۰۰
۱۵٪
۶۳,۷۵۰ تومان
گردنبندبی نهایت

گالری آرتی


برندIAM


ضد حساسیت ورنگ ثابت و آبکاری عالی


کاملا مشابه کار طلا


ما همواره بهترن ها را برای شما در نظر گرفته ایم


فروش انواع بدلیجات واکسسوری وعینک

گردنبندعنکبوت
به سبد خرید افزوده شد!
۹۹,۰۰۰
۱۵٪
۸۴,۱۵۰ تومان
گردنبندعنکبوت

گالری آرتی


برندIAM


ضد حساسیت ورنگ ثابت و آبکاری عالی


کاملا مشابه کار طلا


ما همواره بهترن ها را برای شما در نظر گرفته ایم


فروش انواع بدلیجات واکسسوری وعینک

گرنبند کاج
به سبد خرید افزوده شد!
۸۹,۰۰۰
۱۵٪
۷۵,۶۵۰ تومان
گرنبند کاج

گالری آرتی


برندIAM


ضد حساسیت ورنگ ثابت و آبکاری عالی


کاملا مشابه کار طلا


ما همواره بهترن ها را برای شما در نظر گرفته ایم


فروش انواع بدلیجات واکسسوری وعینک

گردنبند یاقوت مشکی
به سبد خرید افزوده شد!
۶۹,۰۰۰
۱۵٪
۵۸,۶۵۰ تومان
گردنبند یاقوت مشکی

گالری آرتی


برندIAM


ضد حساسیت ورنگ ثابت و آبکاری عالی


کاملا مشابه کار طلا


ما همواره بهترن ها را برای شما در نظر گرفته ایم


فروش انواع بدلیجات واکسسوری وعینک

گردنبند سرخ پوستی
به سبد خرید افزوده شد!
۶۹,۰۰۰
۱۵٪
۵۸,۶۵۰ تومان
گردنبند سرخ پوستی

گالری آرتی


برندIAM


ضد حساسیت ورنگ ثابت و آبکاری عالی


کاملا مشابه کار طلا


ما همواره بهترن ها را برای شما در نظر گرفته ایم


فروش انواع بدلیجات واکسسوری وعینک

گردنبند مثاث دولاین
به سبد خرید افزوده شد!
۹۸,۰۰۰
۱۵٪
۸۳,۳۰۰ تومان
گردنبند مثاث دولاین

گالری آرتی


برندIAM


ضد حساسیت ورنگ ثابت و آبکاری عالی


کاملا مشابه کار طلا


ما همواره بهترن ها را برای شما در نظر گرفته ایم


فروش انواع بدلیجات واکسسوری وعینک

گردنبند زنجیری
به سبد خرید افزوده شد!
۱۱۰,۰۰۰
۱۵٪
۹۳,۵۰۰ تومان
گردنبند زنجیری

گالری آرتی

ضد حساسیت ورنگ ثابت و آبکاری عالی

کاملا مشابه کار طلا

ما همواره بهترن ها را برای شما در نظر گرفته ایم

عینک دودی
به سبد خرید افزوده شد!
۱۴۰,۰۰۰
۱۵٪
۱۱۹,۰۰۰ تومان
عینک دودی

عینک های خارجی حراجی

دارایuv۴۰۰

طبی

سبک

جنس اصلی

با یک بار خرید مشتری همیشگی ما خواهید شد


آرتی گالری همواره بهترین ها را برای شما در نظر گرفته است

عینک اسپرت پلیسی
به سبد خرید افزوده شد!
۹۹,۰۰۰
۱۵٪
۸۴,۱۵۰ تومان
عینک اسپرت پلیسی

عینک های خارجی حراجی دارایuv۴۰۰

طبی،سبک،جنس اصلی

با یک بار خرید مشتری همیشگی ما خواهید شد

آرتی گالری همواره بهترین ها را برای شما در نظر گرفته است

دستبند اسپرت
به سبد خرید افزوده شد!
۴۹,۰۰۰
۱۵٪
۴۱,۶۵۰ تومان
دستبند اسپرت

گالری آرتی

ضد حساسیت ورنگ ثابت و آبکاری عالی

کاملا مشابه کار طلا

ما همواره بهترن ها را برای شما در نظر گرفته ایم

فروش انواع بدلیجات واکسسوری وعینک

دستبند اسپرت
به سبد خرید افزوده شد!
۴۹,۰۰۰
۱۵٪
۴۱,۶۵۰ تومان
دستبند اسپرت

گالری آرتی

ضد حساسیت ورنگ ثابت و آبکاری عالی

کاملا مشابه کار طلا

ما همواره بهترن ها را برای شما در نظر گرفته ایم

فروش انواع بدلیجات واکسسوری وعینک

دستبند اسپرت
به سبد خرید افزوده شد!
۴۹,۰۰۰
۱۵٪
۴۱,۶۵۰ تومان
دستبند اسپرت

گالری آرتی

ضد حساسیت ورنگ ثابت و آبکاری عالی

کاملا مشابه کار طلا

ما همواره بهترن ها را برای شما در نظر گرفته ایم

فروش انواع بدلیجات واکسسوری وعینک

دستبند صلیب
به سبد خرید افزوده شد!
۴۹,۰۰۰
۱۵٪
۴۱,۶۵۰ تومان
دستبند صلیب

گالری آرتی

ضد حساسیت ورنگ ثابت و آبکاری عالی

کاملا مشابه کار طلا

ما همواره بهترن ها را برای شما در نظر گرفته ایم

فروش انواع بدلیجات واکسسوری وعینک

پلاک قفل طلایی
به سبد خرید افزوده شد!
۵۰,۰۰۰
۱۵٪
۴۲,۵۰۰ تومان
پلاک قفل طلایی

بدلیجات آرتیRT

پلاک قفل طلایی کاری بسیارشیک وظریف

کاملا مشابه طلا

دارای رنگ ثابت وضد حساسیت

ارسال به سراسر ایران

ما همواره بهترین ها را برای شما در نظر گرفته ایم

انگشتر نگین دار مشکی
به سبد خرید افزوده شد!
۴۵,۰۰۰
۱۵٪
۳۸,۲۵۰ تومان
انگشتر نگین دار مشکی

بدلیجات آرتیRT

انگشتر نگین دار مشکی طلایی

سایز ۸

رنگ ثابت وضد حساسیت

با کیفیت بالا

ارسال به سراسر ایران

ما همواره بهترین ها را برای شما در نظر گرفته ایم

انگشتر love لاو دوتایی
به سبد خرید افزوده شد!
۵۰,۰۰۰
۱۵٪
۴۲,۵۰۰ تومان
انگشتر love لاو دوتایی

بدلیجات آرتیRt

انگشترLOVE لاو دوتایی

سایز۱۸ همان سایز۸

این پک شامل دو عدد انگشتر

یکی سیلور

ویک عدد طلایی به صورت یک قلب از وسط دونیم شده

هدیه مناسب برای عشق تان

کاری بسیار ظریف

و

زیبا با قیمتی بسیار مناسب

رنگ کار ثابت

و استیل میباشد

و

ضد حساسیت میباشد

زنجیر تک سیلور
به سبد خرید افزوده شد!
۲۰,۰۰۰
۱۵٪
۱۷,۰۰۰ تومان
زنجیر تک سیلور

بدلیجات آرتیRT

زنجیر ساده سیلور

که به صورت جداگانه برای فروش گذاشتیم

رنگ ثابت و استیل

شما میتوانید یک زنجیر جداگانه

ویک پلاک جداگانه از فروشگاه خریداری کنید و

کار به انتخاب خودتان را استفاده کنید

گردنبند کارتیرطلایی
به سبد خرید افزوده شد!
۸۵,۰۰۰
۱۵٪
۷۲,۲۵۰ تومان
گردنبند کارتیرطلایی

بدلیجات آرتیRT

گردنبند کارتیر طلایی

یک گردیند بسیار زیبا وسنگین مجلسی میباشد

به رنگ طلایی

رنگ ثابت

ضد حساسیت

ارسال به سراسر ایران

ما بهترین ها را برای شما آورده ایم

گردنبند طلیب دوتایی
به سبد خرید افزوده شد!
۱۱۰,۰۰۰
۱۵٪
۹۳,۵۰۰ تومان
گردنبند طلیب دوتایی

گردنبند صلیب دوتایی نگین دار سیلور کاری بسیار زیبا برای همه افراد وسنین وهمچنین بارنگ جذاب سیلور این طرح خود را منحصر به فرد کرده است ونگین های شفاف به کار رفته در آن باعث زیبایی دوچندان آن شده است از خصوصیات دیگر این گردبند این است که نگین ها به صورت لیزری کار گذاشته شده است باعث میشود که نگین آن به هیچ عنوان از گردنبند جدا نشود ورنگ آن کاملا ثابت است این کار خارجی است و ساخت چین میباشد

گردنبند آدمک عاشق
به سبد خرید افزوده شد!
۹۹,۰۰۰
۱۵٪
۸۴,۱۵۰ تومان
گردنبند آدمک عاشق

گردنبند آدمک عاشق رنگ کار طلایی وسیلور میباشد که شامل یک زنجیر سیلور ودو آدمک یکی سیلور ویکی طلایی این پلاک زنجیر یکی از کارهای پرفروش ماست

رنگش ثابت است وضد حساسیت میباشد

دستبندبخیه ای
به سبد خرید افزوده شد!
۲۰,۰۰۰
۱۵٪
۱۷,۰۰۰ تومان
دستبندبخیه ای

دستبند بخیه ای در۴طرح

۱:جهت دارسیلور

۲:جهت دارنوک مدادی

۳:جهت دار هولوگرامی

۴:قلب هولوگرامی

بسیار زیبا وشیک

شما میتوانید هر مدلی خواستید را انتخاب کنید

دستبندبخیه ای
به سبد خرید افزوده شد!
۳۵,۰۰۰
۱۵٪
۲۹,۷۵۰ تومان
دستبندبخیه ای

دستبندبخیه ای جفتی

فروش به صورت جفتی۳۵۰۰۰تومان میباشد

مدل ساده وقشنگ

گردنبندخون
به سبد خرید افزوده شد!
۵۹,۰۰۰
۱۵٪
۵۰,۱۵۰ تومان
گردنبندخون

گردنبندخون یه محصول ویژه جدید شامل یک پلاک خون ویک عدد زنجیر است که جزوپروفروش ترین کارهای ماست

دستبند دوستی
به سبد خرید افزوده شد!
۷۹,۰۰۰
۱۵٪
۶۷,۱۵۰ تومان
دستبند دوستی

دستبند دوستی به صورت جفتی رنگ مشکی خالص،سیلورخالص،طلایی مشکی،سیلورمشکی

همچنین شما میتوانید درقسمت توضیحات سفارش رنگ مورد نظر خود را تغییردهید

دستبند الیزابت
به سبد خرید افزوده شد!
۱۰۵,۰۰۰
۱۵٪
۸۹,۲۵۰ تومان
دستبند الیزابت

دست بند الیزابت دولاین

رنگ سیلور

رنگ ثابت

شیک و زیبا

دستبند چرم
به سبد خرید افزوده شد!
۹۹,۰۰۰
۱۵٪
۸۴,۱۵۰ تومان
دستبند چرم

دستبند چرم مردانه کیفیت عالی رنگ بندی سیلور طلایی مشکی رزگلد.

دستبند النگویی
به سبد خرید افزوده شد!
۱۵۵,۰۰۰
۱۵٪
۱۳۱,۷۵۰ تومان
دستبند النگویی

دستبند النگویی در دو مدل به صورت نگین دار وبدون نگین در سه رنگ زیبا طلایی،رزگلد،سیلور

عینک دودی
به سبد خرید افزوده شد!
ناموجود
۹۹,۰۰۰
۱۵٪
۸۴,۱۵۰ تومان
عینک دودی

عینک های خارجی حراجی

دارایuv۴۰۰

طبی

سبک

جنس اصلی

با یک بار خرید مشتری همیشگی ما خواهید شد


آرتی گالری همواره بهترین ها را برای شما در نظر گرفته است

سوالات متداول
چگونه از سایتRTخرید کنم؟
هزینه ارسال چقدر است؟
چگونه سفارشم را پیگیری کنم؟
راهنمایی آدرس نوشتن در سایت؟
در صورت مشکل در سایت در هر زمینه ای چیکار کنم؟

جوایزخرید

ارتباط با ما
آرتی گالری
تماس با ما:۰۹۳۳۷۳۵۶۶۶۱

نمادهای الکترونیک
تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به آرتی گالری می‌باشد.
طراحی شده باسایت‌ساز ویترین
سایت‌ساز ویترین